"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zduńskiej WoliInformacja o Spółdzielni:
Pełna nazwa i adres spółdzielni: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zduńskiej Woli
Tel./Fax: 43 823 63-30 
e-mail: spolemzdw@poczta.onet.pl


   7 marca 1907 roku w Zduńskiej Woli powołano do życia Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość”. Pomocy w jej organizowaniu udzielał STANISŁAW WOJCIECHOWSKI późniejszy Prezydent Polski. Prawne usankcjonowanie nastąpiło dekretem Gubernatora Kaliskiego Nowosilcowa w październiku 1907 roku. Z dokumentów „Przyszłości” wynika, że na zebranie organizacyjne przyszło 700 robotników kandydatów na członków Spółdzielni. Członkowie założyciele to: Piotr Sadowski, Wincenty Godkowicz, Józef Pająk, Józef Fogiel, Lucjan Najgebauer, Jan Banach. I wojna światowa przerywa działalność spółdzielni, która odradza się w 1919 roku. Pod wpływem wskazań Centrali oraz z inicjatywy Stanisława Godeckiego będącego w tym czasie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni, późniejszego długoletniego członka władz Związku „Społem” w Warszawie a w czasie II wojny światowej tajnego prezesa Rady Nadzorczej „Społem” następuje przereorganizowanie „Przyszłości” w Okręgowe Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Wspólnota”.
  Aktualnie „Społem” PSS w Zduńskiej Woli prowadzi działalność handlową w 3 placówkach spożywczych, winno-cukierniczych i gospodarstwa domowego zatrudniając 9 osób. Zajmuje się również wynajmowaniem pomieszczeń innym podmiotom gospodarczym, w 10 nieruchomościach będących własnością Spółdzielni.
    Spółdzielnia zrzesza obecnie 60 członków. Prezesem Spółdzielni jest Pani Marta Niewiadomska. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni jest Pan Wojciech Klauziński. Przy Spółdzielni działa Klub Seniora którego Przewodniczącą jest pani Mataśka Helena.