O firmie

Informacja o Spółdzielni
Pełna nazwa i adres spółdzielni: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zduńskiej Woli.
Tel./Fax 43 823 63 30
E-mail: spolemzdw@poczta.onet.pl


             7 marca 1907 roku w Zduńskiej Woli powołano do życia Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość”. Pomocy w jej organizowaniu udzielał STANISŁAW WOJCIECHOWSKI późniejszy Prezydent Polski. Prawne usankcjonowanie nastąpiło dekretem Gubernatora Kaliskiego Nowosilcowa w październiku 1907 roku. Z dokumentów „Przyszłości” wynika, że na zebranie organizacyjne przyszło 700 robotników kandydatów na członków Spółdzielni. Członkowie założyciele to: Piotr Sadowski, Wincenty Godkowicz, Józef Pająk, Józef Fogiel, Lucjan Najgebauer, Jan Banach. I wojna światowa przerywa działalność spółdzielni, która odradza się w 1919 roku. Pod wpływem wskazań Centrali oraz z inicjatywy Stanisława Godeckiego będącego w tym czasie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni, późniejszego długoletniego członka władz Związku „Społem” w Warszawie a w czasie II wojny światowej tajnego prezesa Rady Nadzorczej „Społem” następuje przereorganizowanie „Przyszłości” w Okręgowe Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Wspólnota”.
           Aktualnie „Społem” PSS w Zduńskiej Woli prowadzi działalność handlową w 2 placówkach spożywczych, winno-cukierniczych  zatrudniając 12 osób. Zajmuje się również wynajmowaniem pomieszczeń innym podmiotom gospodarczym, w 12 nieruchomościach będących własnością Spółdzielni.
    Spółdzielnia zrzesza obecnie 60 członków. Prezesem Spółdzielni jest Pani Marta Niewiadomska . Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni jest Pan Wojciech Klauziński.