Aktualności

Sprzedaż działki z wolnej ręki ul. Lniana 7

dodano: 2023-02-26

OGŁOSZENIE

„SPOŁEM” PSS w Zduńskiej Woli sprzeda:

Nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ulicy Lnianej 7 działka nr 110/6 o powierzchni 2710 .

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni „Społem” PSS w Zduńskiej Woli ul. Sieradzka 6

tel.: 604 497 867

OBIEKTY, LOKALE, POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA

dodano: 2023-02-26

,, SPOŁEM ” PSS W ZDUŃSKIEJ PRZY ULICY SIERADZKIEJ 6 WYDZIERŻAWI :

  • Obiekt przy ul. Łaskiej 5 (Dom Handlowy)
    • parter - 410m2
    • I piętro - 446m2
    • II piętro 100m2 ​​​​
  • Magazyny / ziemniaczarki / 3 x 130 m² / przy ulicy Sieradzkiej 6
  • Lokal o powierzchni 129mprzy ul. Łaskiej 8
  • Garaż o powierzchni 100m2 przy ul. Sieradzkiej 6

 INFORMACJE TEL.: 604 497 867

Mapa sytuacyjna obiektu przy ul. Wojska Polskiego 7

dodano: 2023-02-25

INFORMACJA - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

dodano: 2023-02-25

   INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDAWANEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 7

 

             Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana w Zduńskiej Woli przy ulicy Wojska Polskiego 7 na działce nr 258 o łącznym obszarze 1196 m².

 

Grunt obejmujący działkę nr 258 jest własnością  Miasto Zduńska Wola i oddany jest w użytkowanie wieczyste do dnia 20.07.2094 roku.

Użytkownikiem wieczystym i właścicielem naniesień stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności jest ,,SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ulicy Sieradzkiej 6.

 

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą nr: SR1Z/00019839/5

 

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem handlowym  jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 226 m², posiada powierzchnię użytkową 181 m² i kubaturę 925 m³. W chwili obecnej nieruchomość jest dzierżawiona przez Spółkę BOMAZ Marcinkowski i Wspólnicy.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości jest optymalny pod względem funkcji zabudowy.

Działka gruntu nr 258 ma kształt prostokąta / 40 m x 30 m /gdzie dłuższy bok działki graniczy z pasem drogowym drogi miejskiej, która jest drogą dwukierunkową z chodnikami po obu stronach jezdni.

W bezpośrednim otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa korzystnie wpływająca na funkcję handlową budynku.

 

Nieruchomość położona jest w centralnej części dzielnicy Karsznice w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .

Nieruchomość położona jest na obszarze na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość posiada sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z własnej kotłowni, sieć telefoniczną.

Przy budynku handlowym możliwy jest postój pojazdów wzdłuż pasa drogowego drogi prowadzącej w kierunku osiedla zabudowy mieszkaniowej.

 

Nieruchomość ze względu na swoje centralne położenie w centrum Karsznic może stać się miejscem ulokowania kapitału dla inwestorów lokalnych lub ponadlokalnych.